Kanal Tedavisi, Dolgu (Endodonti)

Ağız ve diş sağlığı kapsamında tüm kanal tedavilerinin uygulandığı ana bilim dalına Endodonti adı verilmektedir. Diş pulpasına kadar ilerleyen problemlerle ilgilenen ve bu problemlerin tedavisini üstlenen Endodonti yani Kanal Tedavisi problemli dişlerin çekilmemesi için uygulan özel bir tedavi yöntemidir. Yapay dişlerin hiçbiri doğal dişler kadar sağlıklı ve uzun ömürlü değildir. Bu nedenle doğal dişler uygulanan tedavi yöntemleri ile son ana kadar kurtarılmaya çalışılmaktadır. Kanal Tedavisi dişleri kurtarmak adına uygulanan en yaygın tedavi yöntemidir.

Kanal Tedavisi (Endodonti) dişlerin kök kanallarındaki canlı dokuların ya da pulpaların (‘dişin sinir kısmı’ tabiri ile halk arasında bilinmektedir) iltihaplanması ve canlılığını sürdüremeyecek hale gelmesi sonucu uygulanan bir tedavi biçimidir.

Bu uygulama ile biyolojik anlamda ölen dişler içleri temizlenmek suretiyle diğer dişleri rahatsız edemeyecek şekle getirilir ve temizlenen alana dolgu yapılarak söz konusu dişin yeniden kullanılmasının önü açılmaktadır.

Kanal Tedavisi endodontistler tarafından yedi ayrı aşamada uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırası ile şu şekildedir;

  • Problemli dişin radyografi ile tespit edilmesi
  • Eğer diş canlı ise lokal anestezi yapılarak hem dişin hem de dişin çevre dokularındaki duyarlılığın ortadan kaldırılması
  • Dişin görünen kısmında yer alan mine ve dentin tabakalarında yer alan çürüklerin temizlenerek dişin pulpa kısmına ulaşılabilecek boşluğun oluşturulması
  • Modern tıp gereçleri kullanılarak dişin tedavi sürecinin belirlenmesi ve radyografi yardımı ile kesinleştirilmesi
  • Ağız ve diş sağlığında kullanılan döner alet sistemleri ile kök kanalı içerisinde bulunan enfekte dentin tabakaları ve mikroorganizmaların yok edilmesi ya da uzaklaştırılması
  • Kök kanallarında yer alan farklı kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmaların yok edilmesi
  • Tedavi sürecine başlandığında diş canlı değil ise tedavi süreci iki ayrı seansta tamamlanır. 1. seansta kök kanalı içerisine kanal antiseptiği yerleştirilir. 2. seansta ise kök kanallarının doldurulması işlemi gerçekleştirilir.

Kanal Tedavisi uygulaması ile operasyonun gerçekleştirildiği dişin çevre dokular ile ilişiği kesilerek enfeksiyonun bir daha ortaya çıkmaması ve söz konusu dişin çevre dokularında ortaya çıkan hasarın giderilmesi hedeflenmektedir.

Çocuk Diş Sağlığı kapsamında gerçekleştirilen tedavi yöntemlerinde her ne kadar başarı elde edilsede burada yani pedodonti sahasında esas olarak dikkat edilmesi gereken detay çocukların ortalama her altı ayda bir diş hekimi kontrolüne tabi tutulması gerçeğidir.

Ortalama altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller yardımı ile ağız ve diş sağlığını tehdit edebilecek her türlü riskin tespiti ve önlenmesi mümkündür. Çocuk Diş Hekimliği’nde önemli olan problemlerin erken tespiti ve tedavisidir. Erken tanı ve tedavi çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

Lokal anestezi ile yapılan ve bu nedenle tedavi sırasında ağrı hissi oluşmayan kanal tedavisi sonrasında özellikle ilk üç gün içerisinde dişin kendisinde ya da dişe baskı yapıldığında kişide ağrı hissi oluşabilir. Bu durum dişin ilk birkaç günlük süreç içerisinde korunması ile atlatılabilmektedir.

Kanal Tedavisi yani Endodonti uygulaması ile dişlerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi işleminde elde edilen başarı oranı yüzde doksan civarındadır.