PROTEZ UYGULAMALAR

Protez Uygulamalar çeşitli nedenlere bağlı olarak kaybedilmiş diş ya da dişlerin yerine yapay materyaller ile hazırlanan suni dişlerin uygulanması işlemlerini kapsamaktadır.

Protez Uygulamalar diş eti hastalıklarının tedavi edilemediği ya da tedavi için geç kalındığı durumlarda hastada oluşan diş ve kemik kaybının telafi edilmesi için gerçekleştirilmektedir.

Bir taraftan estetik diğer taraftan da fonksiyonel (çiğneme, konuşma vb.) anlamda hastanın olası kayıplarını gideren Protez Uygulamalar hem uygulama amacına hem de hastanın diş yapısına göre farklı yöntemler ile uygulanabilmektedir. Bu anlamda Protez Uygulamalar sabit protez, hareketli protez, total protez, parsiyel protez, hassas tutuculu protez ve imlant üzeri protez tedavi yöntemlerinden oluşmaktadır.

1) Sabit Protezler

Uygulanması, yenilenmesi ve çıkarılması işlemleri uzman diş hekimi tarafından gerçekleştirilen sabit protezler tek diş üzerine uygulanan kuronlar ya da diş eksikliklerinin tamamlandığı köprülerden oluşmaktadır. Sabit protez uygulamasında ilk olarak dişler uyuşturulur ve ardından çeşitli gereçler ile küçültülen dişe hazırlanan kuron ya da köprüler yapıştırılarak uygulanır.

2) Hareketli Protezler

Üst ve altta olmak üzere 2 parçadan oluşan hareketli protez uygulamalar hastanın birden çok ya da tüm dişlerini kaybettiği durumlarda ve eksik diş sayısının sabit protezler ile telafi edilemeyeceği durumlarda uygulanmaktadır. Hareketli Protezler çene üzerindeki eksik bazı dişlerin tamamlanması durumunda parsiyel protez, çenedeki dişlerin tümünün eksik olması durumunda ise total protez olarak iki ayrı uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu protez uygulamalar hareketli özelliği nedeniyle istenildiği takdirde kişinin kendisi tarafından ağızdan çıkartılabilmektedir.

3) Total Protezler

Tam protez olarakta tanımlanan total protez uygulamaları hastanın tüm dişlerini kaybettiği durumlarda uygulanmaktadır.

4) Parsiyel Protezler

Hastada eksik olan birkaç dişin yerine uygulanan parsiyel protezler kanca ya da tırnak gibi tutucularla çene kemiğine sabitlenmektedir.

5) Hassas Tutucu Protezler

Belli oranda diş eksikliği olan hastalarda uygulanan hassas tutucu protezler her hangi bir tutucu ile çene kemiğine monte edilmediğinden estetik bir görünümü bünyesinde barındırmaktadır.

6) İmpant Üstü Protezler

Hem sabit hem de hareketli olarak uygulanabilen implant üstü protezlerde sabit implant üstü protezler kron ya da köprü tekniği ile uygulanırken hareketli implant üstü protezler kemiklerin yetersiz olduğu durumlarda implant uygulamasından destek alınarak uygulanabilmektedir.

Protez Uygulamalar içerisinde yer alan tüm tekniklerde kaybedilen ağız, çene ve diş sağlığının yapay materyaller yardımı ile geri kazanılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan uygulamalarda yapay dişlerin kişinin yüzü ile uyumlu ve doğal olana en yakın olması gözetilmektedir.

Protez Uygulamalar kapsamında hazırlanan kaplamalar; metal destekli porselen kaplama, zirkonyum destekli porselen kaplama, zirkonyum kaplama, full porselen kaplama, laminate kaplama (laminat veneer) alternatiflerinden oluşmaktadır.