Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi içerisinde çok sayıda farklı uygulamayı barındıran ve ağız ve diş sağlığı kapsamına giren (ağız içerisindeki yumuşak ve sert dokuların patolojilerinin tedavisini kapsayan) tüm branşları ilgilendiren diş hekimliği dalıdır.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kapsamında verilen hizmetler ve uygulanan tedavi yöntemleri;

  • Gömük Diş Operasyonları
  • İmplantoloji
  • Apse ve Kist Operasyonları (Apikal Rezeksiyon)
  • Çene Deformiteleri
  • Diş Çekimi

başlıklarından oluşmaktadır.

Gömük Diş Operasyonları

Gömük Diş Operasyonları 20 yaş dişleri olarak bilinen akıl dişlerinin neden olduğu çene kemiği içerisinde gömülü kalan dişleri ilgilendiren bir tedavi yöntemidir. 20 yaş dişleri bir zaman sonra genetik anlamda işlevsiz kalmaktadır. İnsanın çene yapısıda yaş ilerledikçe küçülmektedir. Bu iki duruma bağlı olarak 20 yaş dişleri çene yapısı içerisinde kendine yer bulamamakta ve çıkamadığı için de çene kemiği içerisinde gömülü kalmaktadır. Gömülü kalan 20 yaş dişleri üst ön bölgedeki kesici dişlerin köklerinde erimekte ya da diş dizisinde gözle görülür bir bozukluğa yol açmaktadır. Gömülü dişlerin tedavisinde iki ayrı yol izlenmektedir. Gömülü dişler ağız, diş ve çene yapısına zarar vermiyorsa ortodontik tedavi yöntemi ile mevcut konumu korunarak muhafaza edilmekte ya da diğer dişlere zarar verdiği durumlarda çekilmektdir.

İmplantoloji

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi kapsamında ağız içerisinde eksik olan dişlerin yerine özel materyallerle hazırlanan yapay diş köklerinin uygulanması işlemleri implantoloji hizmeti ile yerine getirilmektedir..

İmplantoloji tek diş eksikliğinde, birden fazla diş eksikliğinde ve tam dişsizlik durumlarında sorunsuz bir şekilde uygulanabilmektedir

Apse ve Kist Operasyonları (Apikal Rezeksiyon)

Dişlerinizle ilgisi olsun ya da olmasın ağız, diş ve çene içerisinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kistler süreç içerisinde çene kemiğini eriterek hem madde kaybına hem de çene kemiğinin zayıflamasına yol açmaktadır. Bu kistler tedavi edilmediği takdirde çene kırıklarına, ağız, diş ve çene yapısında hem estetik hem de fonksiyonel bozukluklara neden olabilmektedir. Apse ve kist operasyonları ile muayene sırasında teşhis edilen bu tip zararlı kistler tümüyle tedavi edilebilmektedir.

Çene Deformiteleri

Çene ve yüz kısmında doğuştan ya da kazalara ve hastalıklara bağlı olarak meydana gelen çeşitli şekil bozuklukları sonrasında; alt çene ile üst çene hem birbirleri hem de yüz yapısı ile uyumsuz olabilmekte, ağız diş ve çene yapısında estetik ve işlevsel bozukluklar oluşabilmektedir. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi tedavi yöntemleri ile bu tip sorunlar tedavi edilebilmektdir.

Diş Çekimi

Dişi çevreleyen dokuların aşırı hasar görmesi sonrasında ileri derecede çürük ya da travma ile dişin hiç bir şekilde tedavi edilemeyeceği durumlarda hasta sağlığı göz önünde tutularak söz konusu dişin çekimi gerçekleştirilmektedir.