Dr. Dt. Mehmet Sönmez

Protez Uzmanı

Akademik Özgeçmiş

1973-1978 Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

1989-1994 Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  Prostodonti Departmanı (PHD)

Çalışma Deneyimi

1978-1979 - Kula Devlet Hastanesi Kula / Manisa

1979-1980 - Şirinyer 4. Tıp Merkezi Şirinyer / İzmir

1980 - İzmir Tıp Merkezi İzmir

1980-1992 - İzmir Konak Eğitim ve Diş Hastanesi İzmir

1992-1994 - Torbalı Tıp Merkezi Torbalı/İzmir

1994–2005 İzmir Devlet Diş Hastanesi- Prostodonti & Implantoloji Bölümü İzmir/Türkiye

2005–2010 Dentim Diş Kliniği

2010–2018 CTG Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

2018- DENTAGLOBAL Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Klinik Yetenekleri

 • Konveksiyonel Prostodonti Uygulamaları İmplantoloji Uygulamaları
 • İleri Restoratif ve Adezyon uygulamaları
 • Çene-Yüz Prostodonti ve İmplant Destekli Tedavi

Profesyonel Üyelikler

 • Türk İmplantoloji Derneği
 • Türkiye Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği
 • İngiltere Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği

Yayınlar

 • E Aras, S Çötert, M Sonmez , Y Kabadayı, M Zora, M Almaç. Subperiostal Intraosseöz İmplant Uygulamaları: Bubperistik İmplantlar: Oral İmplantoloji Dergisi 1995:2:75-89
 • 2.E Aras, O Gunhan, HS Çötert, M Sönmez, B karcı, M Almaç. İmplant Sistemleri ile ilgili Sorular ve Alternatif çözümler. Ege Üniversitesi Diş Okulu, 1996: 17; 16-18.
 • 3.E Aras, O Gunhan, B Karcı, S Çötert, M Sönmez, L Kabadayı, İmplant-ortogenetik için
  Kombine Tedavi Metotları ve Rekonstrüktif Uygulamalar Kim, Ne zaman, Ne? 1. Uluslar arası Türk Diş Kurumu Kongresi, 1993 İzmir Sözlü Sunumu
 • 4. M Sönmez, E Aras, L Kabadayı, RP4 ve RP5 İmplant  Desteği ile Takma Diş Uygulama Metodları. 2. Uluslar arası Türk Diş Kurumu Kongresi, 1994 İzmir Sözlü Sunumu
 • M Sönmez, L Kabadayı, O Berksan, E Aras. Intraosseöz Takma Diş İmplantlarında Yaşanan Problemler: 5 yıllık çalışma. 1. Ulusal Türk Diş Kurumu Kongresi, 1995 İzmir, Sözlü Sunum
 • M Sönmez, L Kabadayı, M Köse, M Sabancı, O Berksan, E Aras. Intraosseöz İmplantı Dolgu Problemi karşı Poliasetal’ı Çözüm Olarak Kullanma, Türk Diş Kurumu, Uluslararası Kongre, 1995 Ankara, Sözlü Sunum
 •  E Aras, S Çötert, M Sönmez, L Kabadayı, Y Uran, M Almaç, M Zora, Dinamik Sıkıştırma Teknikleri ve İmplant Çalışmaları. Ege Ünv.Diş Fakültesi, Prostodonti Bölümü Araştırma Projesi 1995, İzmir
 • L Kabadayı, M Sönmez, I Kürkçüoğlu, Osseointegre Steri-oss İmplantlar ile İlgili Deneyimler: 8 yıllık bir çalışma 4. Balkan Stomoatoloji Topluluğu Kongresi, Poster sunumu. 1999, İstanbul
 •  Sönmez M. Misch P2, P4 ve P5 olaylarının Prostodontik Tedavileri. Türk Prostodontik ve İmplantoloji Derneği. 4. Uluslararası Kongre. 11-13 10.1991 Ankara, Sözlü Sunum

Kurslar

 • İnhalasyon, Bilinçli Sedasyon, ve İmplantoloji, Oral Ameliyat ve Endodontik’de Puls Oksimetre. Türk Prostodontik ve İmplantoloji Derneği. 4. Uluslararası Kongre. 11-13 10.1991
 • Prognatizm’in Cerrahi Tedavisi ve açık yara durumları 2. ENT, baş ve boyun hastalıkları için Odivizüel Sempozyum 8-10 5.1992 İzmir
 • Nitrojen proksit/oksijen inhalasyon sedasyon. Türk Diş Kurumu 1. Uluslararası Kongre
 • İmplantoloji, Ortognatik tedavi, klasik ve ekstrem durumlar. Türk Diş Kurumu 1. Uluslarası Kongre