Dr.Dt. Buse Karatay Şibal

Protez Uzmanı

Öğrenim Durumu

2011-2016 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2018-2021 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Uzmanlık Programı)

 

İş Tecrübesi

2016-2017 Ankara Şakir Bacak Estetik ve İmplantoloji Kliniği

2018 İstanbul Diş Bahçesi 2 Diş Polikliniği

2018-2021 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 

Klinik Yetenekleri

Gülüş Tasarımı

İmplant Üstü Kron ve Köprü Uygulamaları

Hibrid Protezler

Porselen Lamina Veneer Uygulamaları

Zirkonyum Kron ve Köprü Uygulamaları

Diş Sıkma ve Diş Gıcırdatma Tedavileri

TME Bozukluklarının Teşhis ve Tedavisi

 

Yayın ve Sunumlar

Kombine Adeziv ve Diş Destekli Anterior Restorasyonlar’ Karatay Şibal B, Coşkun Akar G, Türkoğlu O, Yüksel A, Baykal Aldinç D. 26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi

 

‘Koronavirus (COVID-19) salgını süresince oluşturulan klinikte uygulanan tedavi yaklaşımları: Literatür Taraması ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumu Örneği’ Coşkun Akar G, Karatay Şibal B, Sarı E, Bayraktar C. ve ark. EU Diş Hek Fak Derg 2020; 41(1): 37-58

‘Güncel İmplantolojide Kısa İmplantların Yeri’ Karatay Şibal B., Genç Diş Hekimliği Derneği 1.Ulusal Kongresi

 

Sertifika ve Kongreler

Temel İyi Klinik Uygulamalar – Sağlık ve Tıp, Klinik Araştırmalar Derneği

İleri İyi Klinik Uygulamalar - Sağlık ve Tıp, Klinik Araştırmalar Derneği

Diş Hekimliğinde Lazer Kullanımı – Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Endodontide Rotary Enstrümanların Kullanımı - Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

3Shape Ürün Eğitimi – İsmet Talay Eğitim Ofisi

İzmir Diş Hekimleri Odası 26. Uluslararası Kongre ve Sergisi 2019

European Association for Osseointegration Digital Congress 2020

The Dawson Academy Functional Occlusion Online Course 2020

Genç Diş Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi 2021