Hekimlerimiz

Dr. Fadime Kaya Dadaş

Periodontist

EĞİTİM

 • 2008-2013 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans
 • 2014-2018 Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Uzmanlık Eğitimi

UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI ve DANIŞMANI

Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedaviye Ek Olarak LANAP ve DDLT Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Radyografik Parametreler Üzerine Etkileri

Danışman: Doç. Dr. Serhat KÖSEOĞLU

YAYINLAR

Uluslararası SCI veya SCI-Expanded Kapsamındaki Hakemli Dergilerde Yayımlanan veya Kabul Edilen Makaleler:

 1. Yetkiner AA, Uzel İ, Kuter B, Kaya F, Ertuğrul F, Ersin N. Association Between Body Mass Index and Dental Caries Among Children. The Journal of Pediatric Research 2014; 1 (3): 142-6

Diğer Yayınlar

 1. Kaya F, Ertuğrul AS. A Management of Lip Adhesion with Vestibuloplasty: Case Report. JSM Dentistry 2016; 4 (1): 1057

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Köseoğlu S, Küçük D, Ergun H, Kaya F. Horızontal Root fracture Treated by Intentıonal Replantation: Olgu Sunumu. 47. International Association for Dental Research 15-17 October, 2015, Antalya, Turkey (Poster)
 2. Pekbağrıyanık T, Kaya F, Köseoğlu S, Enhoş Ş. Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum).
 3. Kaya Dadaş F, Köseoğlu S. Nekrotizan Ülseratif Gingivitisli Hastanın Estetik ve Fonksiyonal Olarak Başarılı Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. İzmir Diş Hekimleri Odası 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 10-12 Kasım 2017, İzmir, Türkiye (Poster).
 4. Kaya Dadaş F, Köseoğlu S. Böbrek Transplantasyonu Geçirmiş Umutsuz Dişleri Olan Hastanın Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. İzmir Diş Hekimleri Odası 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 10-12 Kasım 2017, İzmir, Türkiye (Poster).
 5. Kaya Dadaş F, Köseoğlu S. İleri Kronik Periodontitisli Hastanın Faz 1 Periodontal Tedaviye İlave İntrakoronal Splint ve Serbest Dişeti Grefti Uygulamaları ile Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 47. Bilimsel Kongresi ve 26. Sempozyumu, 17-18 Kasım, 2017, İzmir, Türkiye (Poster).
 6. Kaya Dadaş F, Genç S, Yaralı ZB, Karaman O, Sağlam M, Köseoğlu S. Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedaviye Ek Olarak LANAP ve DDLT Kullanımının Klinik, Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve Radyografik Parametreler Üzerine Etkileri (Sözlü Sunum)
 7. Kaya Dadaş F, Ertuğrul AS. Çekim Endikasyonu Konulmuş Periodontal Hastalıklı Dişlerin Daimi Splint Tedavisiyle Rehabilitasyonu. 25. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, 9-11 Kasım 2018 (Sözlü Sunum)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Köseoğlu S, Kaya F. Kronik İnflamatuar Gingival Büyümenin Cerrahi Tedavisi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, 12-14 Kasım, 2015, Ankara (Poster).
 2. Kaya F, Sağlam M. İleri Periodontal Hastalikli Dişin Cerrahi Periodontal Tedavisi. Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi 5-6 Mayıs, 2016, İzmir (Poster).
 3. Kaya F, Ertuğrul AS. Çift Tarafli Maksiller Molar Dişlerin Kök Amputasyonuyla Periodontal Tedavisi. Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi 5-6 Mayıs, 2016, İzmir (Poster).

PROJELER

 • Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında Atmosferik Basınç Soğuk Plazmanın Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. BAP (Araştırmacı)30.05.2016-29.12.2016.
 • Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedaviye Ek Olarak LANAP ve DDLT Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Radyografik Parametreler Üzerine Etkileri. BAP (Araştırmacı)

ÖDÜLLER

 • En İyi Olgu Sunum Ödülü, İzmir Diş Hekimleri Odası 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir, Türkiye (2017)

SERTİFİKALAR

 • Deney hayvanları araştırma sertifikası
 • Dental Fotoğrafçılık sertifikası
 • Doku mühendisliği uygulamaları sertifikası
 • Soru ve cevaplarla interaktif implant eğitimi katılım sertifikası