Dr. Dt. Hande Çınar

Endodontist

EĞİTİM

 • 2014-2017 Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi- Endodonti Uzmanlık Eğitimi
 • 2008-2013 Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi

İŞ TECRÜBESİ

 • 2014-2017 Ankara Üni. Endodonti Anabilim Dalı – Diş Hekimi
 • 2017-2018 Özel CTG Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği – Endodonti Uzmanı

KLİNİK UYGULAMALAR

 • Vital ve Devital Dişlerin Kök Kanal Tedavisi
 • Tekrarlayan Kök Kanal Tedavileri ( Retreatment )
 • Devital Beyazlatma
 • Vital Beyazlatma
 • Apikal Rezeksiyon
 • Endodontik-Periodontal Lezyonlu Dişlerin Tedavisi
 • İnternal-Eksternal Kök Rezorbsiyonu Tedavisi
 • Anatomik Varyasyonlu Dişlerin Tedavisi
 • Travma Olguları
 • Kırık Alet Yönetimi
 • Rubber Dam Kullanımı ile Tedaviler
 • Lazer Destekli Endodontik Tedaviler
 • Direkt ve İndirekt Kompozit Lamina
 • Endokron

KURSLAR ve KONGRELER

 • 2017, İZDO 24. Uluslar Arası Diş Hekimliği Kongre ve Sergisi
 • 2016, Ankara Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı
 • 2015, Romania, Bucharest, 20. Congress of the Balkan Stomatological Society
 • 2014, Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi Temporomandibular Eklem Sempozyumu

SUNUMLAR

 • 2017, Ankara Üni. Endodonti Bölümü Tez Sunumu, ‘’ Farklı İçerikli Kök Kanal Dolgu PatlarınınReolojik Özelliklerinin İncelenmesi’’
 • 2017, Ankara Üni. Endodonti Bölümü Vaka Sunumu, ‘’Eksternal Kök Rezorpsiyonu Tespit Edilen Sol Alt Molar Dişin Tedavisi’’
 • 2016, Ankara Üni. Endodonti Bölümü Seminer Sunumu, ‘’Endodontide Kullanılan Kök Kanal Patları ve Fiziksel Özellikleri’’,
 • 2015, 20. BaSS Congress Romania, Bucharest, ‘’ Using MTA as an Apical Barrier in a Maxillary Incisor with Internal Resortion’’